Choď na obsah Choď na menu
 


Bobath koncept

9. 8. 2009

Obrázok BOBATH KONCEPT

Základem Bobath konceptu je neurovývojová terapie manzelů Berty a Karla Bobathových, kteří koncept vytvořili a zároveň založili Bobath centrum v Londýně, kde se ročně léčí stovky pacientů z celého světa především s dětskou mozkovou obrnou, ale i s ostatními neurologickými problémy. Navštěvují ho i dospělí pacienti, nejčastěji po cévních mozkových příhodách. Bobath centrum rovněž organizuje vzdělávácí kursy pro odborníky.

Primářka stacionáře spolu s fyzioterapeutkou úspěšně absolvovaly vzdělávací program v neurovývojové terapii a jsou nositeli certifikátu Bobath terapeuta.

Bobathovi pohlížejí na dětskou mozkovou obrnu jako na neprogresivní onemocnění, které vzniklo na základě poškození nezralého dětského mozku. Tento poškozený mozek se nadále vyvíjí a nese s sebou četnou řadu příznaků. Je to především porušený vývoj dítěte v jednom nebo více vývojových aspektech a také porušený tonus a porucha koordinace pohybu.

Dle kvality posturálního tonu vytvořili Bobathovi klasifikaci dětské mozkové obrny, která má sloužit především ke snadnější komunikaci mezi terapeuty a k určité orientaci ve výběru vhodných léčebných technik.

Terapeut, vycházející z Bobath konceptu, na základě podrobného vyšetření, během kterého se zaměřuje na to, co dítě dovede bez dopomoci, s dopomocí, co nedovede a dle kvality tonu a pohybu stanovuje svůj léčebný plán a cíl. Tohoto cíle dosahuje za použití terapeutických nástrojů, které aplikuje velice cíleně a při tom vždy vnímá reakce pacienta na tyto techniky. Dle těchto reakcí aktuálně mění a přizpůsobuje svou terapii. Mluvíme o tom, že terapeut provádí handling za použití jeho jednotlivých technik. Tyto techniky jsou zaměřeny především k tomu, aby příznivě ovlivnily patologický tonus pacienta, usnadnily dítěti provést pohyb co nejsprávněji a nejsnadněji. Terapeut neučí dítě pohybům, ale dělá vše pro to, aby pacient mohl pohyb sám co nejsprávněji provést. Veškerá terapie je prováděna v rámci funkční situace. Snahou terapeuta je umožnit dítěti získat novou sensomotorickou zkušenost a tím příznivě posunout jeho vývoj vpřed. Terapeut často používá četné pomůcky k dosažení zamýšleného cíle (míče, válce, lavičky, labilní plochy atd.)


Základním znakem Bobath konceptu je práce v týmu. Ve středu týmu vždy stojí dítě a jeho rodina. Všichni ostatní terapeuti (logoped, fyzioterapeut, ergoterapeut) musí na problémy dítěte pohlížet stejnýma očima a musí umět použít vhodné léčebné techniky.

(zdroj : www.mnof.cz )

Obrázok Osobní zkušenost:

poprvé jsme se seznámili s "bobathem" v Dunajské Lužné, kde nám ukázali pár cviků. Později, když už nám neuměli dále pomoci, jsme natrefili na Dětský stacionář v Ostravě, kam jsme začali jezdit a jezdíme tam dodnes na min. týdenní cvičení, které si hradíme sami, neboť jsme ze Slovenska. Máme i jednu fyzioterapeutku v Košicích, kam jsme dřív jezdívali pradidelně, momentálně je to pozastavené.

Dostupnost:

Bobathova metoda je hrazená zdravotní pojišťovnou. Je zapotřebí návštěva u rehabilitačního lékaře a vybrání vhodného fyzioterapeuta, který je absolventem kurzu a vlastní certifikát Bohužel v SR je ještě takovýchto fyzioterapeutů velmi málo.

 

Seznam Bobath terapeutů v SR

Seznam Bobath terapeutů v ČR