Choď na obsah Choď na menu
 


HANDLE

9. 8. 2009

HANDLE®  přístup

Obrázok HANDLE® je holistický (celostní) přístup k neurovývoji a efektivitě učení. Což zjednodušeně znamená, zjišťování, jak náš nervový systém a naše smysly fungují a jak nám umožňují se učit novým věcem – mluvit, číst, psát, počítat, čistit si zuby, jezdit na kole, hrát fotbal a jiné sporty, usínat potmě, ovládat své nálady, orientovat se v mapách atd., zkrátka všemu novému, čemu se v životě musíme naučit. Pro některé z nás jsou všechny tyto věci jednoduché a jejich zvládání bereme jako samozřejmost. A pro jiné mohou být náročné a někdy se mohou zdát téměř nemožné.

Úvod

O fyzickém vývoji dětí toho víme hodně a bez problémů určujeme vývoj dítěte podle vývojových milníků jako jsou první krůčky nebo první slůvka. Testujeme a hodnotíme vývoj dítěte v  oblasti vzdělávání, někdy dokonce předtím, než dítě dosáhne školního věku. Začali jsme dokonce uznávat, jak důležité je mentální zdraví dětí. Když pomyslíte, kolik toho víme o dětech a jejich vývoji, je až zarážející, proč má tolik dětí stále problémy s učením nebo chováním.

 

Všechny děti mají potenciál k učení; jejich možnosti jsou doslova nekonečné. A stejně jako lezení je ve fyzickém vývoji dítěte základem pro budoucí chůzi, existují i stavební kameny – neurovývojové systémy – které jsou základem akademického, behaviorálního a sociálního učení.

 

Neurovývojové systémy, jsou u některých dětí oslabené. A než se tyto systémy posílí, musí  tyto děti prostě vyvíjet větší úsilí a vynakládat více práce.

 

To jak se dítě chová, jak reaguje na učení je výsledkem toho, že se nám jejich systémy snaží dát najevo, co se v nich děje.

 

Každý neurovývojový systém:

·         musí být funkční,

·         musí být schopen spolupráce s ostatními systémy,

·         musí pracovat ve správném pořadí,

·        nesmí zasahovat do ostatních systémů v nevhodných okamžicích.

 

 HANDLE pracuje s nasledujícími senzomotorickými systémy:

 Vestibulární systém

Vnitřní ucho, kde sídlí vestibulární systém, není odpovědné jen za  naši schopnost slyšet, ale díky němu jsme také schopni zpracovávat informace o pohybu, gravitaci, rovnováze a prostoru. Vestibulární systém je základem pro mnoho dalších neurovývojových systémů a jeho nedostatečné fungování může způsobovat problémy projevující se v mnoha oblastech, od chybného řazení sluchových vjemů přes potíže se čtením až po cestovní nevolnosti (kinetózy).

 

Vizuální (zrakový) systém

Že je zrak důležitý pro učení a chování, to je dobře známý a uznávaný fakt. Pravidelně se také testuje ostrost zraku u dětí. Ale zdravý zrak znamená o mnoho více než je ostrost 20/20 (tedy ostrost zraku, kde není třeba korekce brýlemi). Pro úspěšné zvládnutí všech akademických dovedností je naprosto zásadní, aby oči byly schopny se ve vzájemné spolupráci zaměřit na jeden bod (binokulární vidění) a pohybovat se hladce po řádce slov v textu (sledování očima).

 Taktilní (hmatový) systém Když se podíváme na lidské tělo, uvědomíme si, jak velká část těla je pokrytá kůží. Hmat hraje zásadní roli v  tom, jak vnímáme sami sebe a jak reagujeme na své okolí. Dysfunkce hmatového systému může vést k problémům se psaním, péčí o tělo a se sociální interakcí.

 

 Propriocepce - je funkce mozku spočívající v neuvědomělém pocitu toho, kde se tělo nachází v prostoru. Pokud mozek dostává od těla nepřesné informace ohledně polohy těla v prostoru, může to negativně ovlivnit spánek, pozornost a sociální interakci.

 Kinestezie - je pocit, který má vaše tělo při pohybu. Zapamatování si pohybu svalů je částečně odpovědné za úspěch dítěte v činnostech jako jsou jízda na kole nebo psaní.

Diferenciace - znamená schopnost pohybovat jednou částí těla aniž by se bezděčně pohybovaly jiné části těla. Aby mohlo číst, musí být dítě schopno hýbat očima nezávisle na hlavě. Aby mohlo dítě plynule psát, musí být schopno od sebe navzájem odlišit jednotlivé prsty na ruce. Diferenciace nám také umožňuje, abychom ve své mysli určili pořadí důležitosti úkolů a soustředili se na úkol, který právě máme před sebou.

 Interhemisférická integrace

Slabé spojení mezi dvěma stranami mozku může být důvodem mnoha problémů v akademické, sociální i behaviorální oblasti. Je nutné, aby pracovaly obě části mozku, protože jen tak lze patřičně vyvážit logické myšlení a emoce, detaily a celkový pohled a dosáhnout optimální úrovně dovedností v oblasti řeči a učení na všech úrovních.

 

Nic neexistuje samostatně a vše souvisí se vším

Pamatujte: Méně je více, pomaleji je rychleji

(zdroj:www.rozvijejse.cz ) 

 

 

Obrázok Osobní zkušenost: 

 

O Handle přístupu jsem se dočetla na internetě. Později mi jej doporučila i jedna kamarádka. Sezení, získané informace i samotné aktivity na mě udělaly dobrý dojem. Tomáškovi se celý proces vyšetření i prezentace pohybových aktivit moc líbila a líbí se mu dodnes. Moc se mi líbilo, že Handle praktik, v našem případě p. Jana Baptie, po celý čas mluvila s Tomáškem, bez ohledu na předpokládané schopnosti. V případě potřeby jsem odpovídala já. Paní JAna pro Tomáška vytvořila individuální program jednoduchých pohybových aktivit. Tomášek cviky dělá rád, nezaberou nám moc času a jsou příjemným zpestřením dne.  Zatím máme Handle program kraťoučko, tak je brzo psát o nějakých výsledcích, ale pevně věřím, že i to jednou bude.

 

Dostupnost:

 

Handle není velmi dostupný, není hrazen ZP, takže pacient si vše hradí sám.

certifikovaní praktici v Handle přístupu jsou Jana a Paul Baptie z ČR. Více informací na www.rozvijejse.cz anebo v AJ na www.handle.org